รายละเอียดของ Promotion


12
Call Sport แค่เติมเงิน ก็มีสิทธิ์ลุ้นรถมาสด้า 2 จำนวน 12 คัน ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ 1 คัน


ระยะเวลากิจกรรม: 21 มิ.ย. – 12 ก.ย. 2553


รายละเอียด

สำหรับลูกค้าที่ที่เติมเงินค่าโทรวัน-ทู-คอล! หรือสวัสดี ทุกรูปแบบ ทุกๆ การเติมเงิน ตั้งแต่ 50 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ Mazda2 ตลอด 12 สัปดาห์  ยิ่งเติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

ของรางวัล

 

ของรางวัล

จำนวน

มูลค่ารางวัลละ (บาท)

รวมมูลค่า (บาท)

รางวัลที่ 1

รถยนต์ Mazda2 (Groove Sport 1.5 S M/T) พร้อมอุปกรณ์แต่งรถ

12

630,000

7,560,000

รางวัลที่ 2

ค่าโทรศัพท์ระบบวัน-ทู-คอล!

1,000

500

500,000

รวมมูลค่าของรางวัล ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 12 รวมจำนวนของรางวัล
ทั้งรายการ 1,012 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,060,000 บาท

 ของรางวัลในแต่ละครั้งที่จับรางวัลดังนี้

จับรางวัลครั้งที่

ของรางวัลในแต่ละครั้ง

1 ถึง 10

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ Mazda2 (Groove Sport 1.5 S M/T) พร้อมอุปกรณ์แต่งรถ
 จำนวน 1 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 630,000 บาท 

รางวัลที่ 2 : ค่าโทรศัพท์ระบบวัน-ทู-คอล! ใช้ได้นาน 50 วัน
                มูลค่า 500 บาท จำนวน 80 รางวัล

11 ถึง 12

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ Mazda2 (Groove Sport 1.5 S M/T) พร้อมอุปกรณ์แต่งรถ
จำนวน 1 รางวัล  มูลค่า รางวัลละ 630,000 บาท 

รางวัลที่ 2 : ค่าโทรศัพท์ระบบวัน-ทู-คอล! ใช้ได้นาน 50 วัน
                มูลค่า 500 บาท จำนวน 100 รางวัลโดยมีกำหนดการจับรางวัล และกำหนดการประกาศผลผู้โชคดี ดังนี้

ครั้งที่

ระยะเวลาเติมเงิน
ที่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

กำหนดการจับรางวัล
(ทุกวันพฤหัส)

กำหนดการประกาศผู้โชคดี
(ทุกวันจันทร์ถัดไป)

ครั้งที่ 1

21 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2553

1 กรกฎาคม 2553

5 กรกฎาคม 2553

ครั้งที่ 2

28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2553

8 กรกฎาคม 2553

12 กรกฎาคม 2553

ครั้งที่ 3

5 กรกฎาคม - 11 กรกฎาคม 2553

15 กรกฎาคม 2553

19 กรกฎาคม 2553

ครั้งที่ 4

12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม2553

22 กรกฎาคม 2553

28 กรกฎาคม 2553

ครั้งที่ 5

19 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2553

29 กรกฎาคม 2553

2 สิงหาคม 2553

ครั้งที่ 6

26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553

5 สิงหาคม 2553

9 สิงหาคม 2553

ครั้งที่ 7

2 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2553

13 สิงหาคม 2553

16 สิงหาคม 2553

ครั้งที่ 8

9  สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2553

19 สิงหาคม 2553

23 สิงหาคม 2553

ครั้งที่ 9

16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2553

26 สิงหาคม 2553

30 สิงหาคม 2553

ครั้งที่ 10

23 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2553

2 กันยายน 2553

6 กันยายน 2553

ครั้งที่ 11

30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2553

9 กันยายน 2553

13 กันยายน 2553

ครั้งที่ 12

6 กันยายน - 12 กันยายน 2553

16 กันยายน 2553

20 กันยายน 2553


การประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 1. ทางบริษัท จะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัล โดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัลนั้นจะต้องอยู่ในสถานะเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ กรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ทางบริษัทฯ จะเลื่อนรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไปค่ะ
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง www.ais.co.th/12call    

สถานที่จับรางวัล
โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต (Asia Airport Hotel)
99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธาณี 12130, ประเทศไทย

 

เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติม

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัลนั้นต้องอยู่ในสถานะเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน และซิมการ์ดหมายเลขที่ได้รับรางวัล พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายในกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้ผู้โชคดีในลำดับต่อไปแทน
 2. ในการจับรางวัลแต่ละครั้งผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากได้รับรางวัลที่ 1 ในการจับรางวัลครั้งใดแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการจับรางวัลครั้งอื่นๆ อีก
 3. 1 หมายเลขสามารถรับรางวัล (ค่าโทรฟรี) ได้ครั้งละ 1 รางวัล
 4. รางวัลดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 %  จากมูลค่าของรางวัล
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลค่าโทรวัน-ทู-คอล! มูลค่า 500 บาท พร้อมวันใช้งานจำนวน 50 วัน (จำนวนวันใช้งาน ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น ณ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. ตัวแทนของบริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับรางวัล โดยหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวต้องมีสถานะเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯอยู่ และสามารถติดต่อได้ ในวันที่จับรางวัล
 9. พนักงานบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว และผู้ที่ใช้โปรโมชั่นพนักงาน Staff ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
 11. ชิ้นส่วนสลากที่ไม่ได้รับการจับรางวัลในการจับสลากครั้งแรก จะถูกนำมารวมในการจับสลากครั้งที่สองอีกครั้ง
 12. กติกาการตัดสิน ทางบริษัท จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมารวมกองไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ  เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้  พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชดดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ  ท่านที่มาร่วมงานโดยทั่วกัน
 13. ใบอนุญาติเลขที่ ปท 0017/9432 เล่มที่ 3-53 เลขที่ 17-28

Top

 
 
 
Copyright © 2005-2012 ViA Global Holding AG All Rights Reserved
Disclaimers | Site Map
 
Office Building Weekend Promotion Event Weekend Promotion Event COMMART COMTECH COMMART COMTECH Office Building Weekend Promotion Event Weekend Promotion Event